Return to site

Podcast 4 - De Tarot en het Goddelijk leven volgens de Indiase tradities

broken image

De Tarot: Interview met Eric over zijn jarenlange fascinatie met de tarot. Maar is het nou een orakelspel, een kennissysteem of een inwijdingsweg? Eric legt moeiteloos de link tussen de rijke symboliek van de verschillende kaarten met de kabbala, de archetypen en de gematria.

broken image

Yogafilosofie - het Goddelijk leven volgens de Indiase tradities vanaf minuut 31:00: José vertelt over dat in alle Indiase- en yogageschriften het hoogste doel het bereiken van eenwording met het Bestaan, met God of het Absoluut Bewustzijn is.

Maar over welke God hebben we het eigenlijk? Wat is ‘het Bestaan’ nu precies? Wat is het Goddelijk leven dat in de yogatradities wordt beschreven en wat betekent dat voor ons? Waar reiken wij naar uit?