• Yogafilosofie

  Lezingen - podcasts - coaching - inspiratie

 • Yogafilosofie

  Verdiep & verrijk je yoga ervaring met kennis uit de Indiase klassieke literatuur

  Verdieping & Verrijking

  Verrijk je yoga-ervaring door verdieping in de achtergrond van klassieke Indiase geschriften. Laat je meevoeren door de diepe betekenis van deze prachtige teksten!

   

  Bijvoorbeeld de bekende Yoga Sūtra’s van Patañjali over het beheersing en transformatie van bewustzijn, de mystiek van de Upanishaden, de rijke traditie van de Klassieke Tantra uit het Kashmir Saivisme. Of de Brahma Sutra's, Siva Sutra en leringen van bekende guru's waarvan de kern terug te vinden is in de Veda's.

   

  Voor de meerderheid van ons in het Westen, is begrip van Yoga vooral bekend door de waardevolle fysieke houdingen (asana’s), mindfullness en adembeheersing. Maar de eigenlijke essentie en doelstelling van yoga beoefening gaat dieper en verder.

  Verbinding met het Absoluut Bewustzijn in jezelf

  Het doel van alle yoga en andere tradities uit de Veda's is om een verbinding te maken met het Godselement in jezelf en erin opgaan. En daar is het mij ook om te doen!

  Bestaan-Zijn-Gelukzaligheid - Sat-Chit-Ananda - in jezelf waarnemen, het Godselement in je hart.

   

  Want dat is het uiteindelijke doel van alle yoga: eenwording met Bewustzijn, ongeacht welke naam je daar aan toekent, God, Zelf, Enige Werkelijkheid, Absoluut Bewustzijn of Brahman. Uiteindelijk leidt yoga tot een mystieke innerlijke ervaring en opgaan in Vreugde die niet persoonlijk is maar het Bestaan-Zijn-Gelukzaligheid (Sat-Chit-Ananda) of Bewustzijn in jezelf!

  Liefde voor kennis & inzicht

  Ik heb altijd al een grote voorliefde gehad voor hoogwaardige kennis! En veel verschillende stromingen bestudeerd. Westerse esoterie & Christendom, Sufisme, Boeddhisme en vooral Hindoeïsme. De Indiase klassieke literatuur resoneert - naast het Christendom - nog het meest met mij.

   

  Studie van de geschriften is ‘key’ is voor de yogi. Overpeinzen (contempleren op) en diep doordenken over de teksten. Want je maakt hierdoor verbinding met de essentie van de tekst. Contemplatie en concentratie zuigt als het ware de adem van de intuïtie naar binnen, je maakt het bewust in jezelf. Ken je die momenten, dat je uit het niets opeens door een idee heen kijkt? Daar gaat het hier om!

   

  Door bestuderen van- en contempleren op de geschriften ontstaat transcendent inzicht. Daarom is het belangrijk dat zo zuiver mogelijke teksten worden gebruikt zoals de sutra’s of andere (bron)geschriften.

  Practice makes perfect!

  Alle tradities kennen vormen van meditatie, adembeheersing en verschillende andere geweldige methodes en technieken (waar ik in de workshops uitgebreid op in ga!).

   

  En dan volgt ook integratie van inzichten en ervaringen in de praktijk van elke dag! Het steile pad van de yogi biedt voldoende uitdagingen.

   

  Hoe ga je om met moeilijke situaties en uitdagingen? Gewoon op je werk, met familie, vrienden, en andere situaties die een uitdaging zijn. Wat doe je, wat zeg je, wat voel je, wat denk je en wat raakt je? Hoe ga je met jezelf om?

   

  En hoe plaats je je persoonlijke stukken (verdriet, onmacht, pijn). En je kunt niets overslaan op dit pad. Emoties, persoonlijke stukken, alles moet worden geïntegreerd. Zodat je ook midden in het leven steeds je verbinding met Bewustzijn ervaart en een toestand van innerlijk gevoelde warmte, vrede en Liefde als constante onderstroom, resonantie, in jezelf kunt ervaren.

  Workshops & lezingen

  Komende maanden geef ik weer lezingen en maak ik nieuwe podcast uitzendingen. Voorlopig online! De onderwerpen hebben betrekking op de Vedische- en yogatradities. Met hier en daar een verbinding met andere tradities zoals het Christendom.

   

  De lezingen zijn geschikt voor iedereen die verdieping zoekt. Je hoeft geen voorkennis te hebben. Alle lezingen bestaan uit theorie en praktijk!

   

  Geschikt voor geïnteresseerden, yoga beoefenaars en yoga-docenten!

  Waarheid in meerdere religies

  Naast de Vedische geschriften is het zo verrijkend om ook andere stromingen en religies te bestuderen. Het helpt enorm in je begripsvermogen en je doorgrondt de diepte van een specifieke leer of traditie beter door kennis op te doen uit verschillende stromingen en vervolgens te ontdekken dat er grote overeenkomsten zijn! Kernwaarheden die in alle religies voorkomen. Hoe mooi is dat!

 • Door liefde geraakt

  Liefde als kracht & verbinding met het Bestaan

  'Love for the sake of love'

  'Door Liefde geraakt' is de benaming van waar het mij om te doen is betekent innerlijk aangeraakt te zijn door het Liefdesbewustzijn dat in onszelf altijd aanwezig is en waar je altijd bij kan. Dit is waar het mij om te doen is en dat ik zo mooi terug vindt in allerlei stromingen en tradities. Het is wat míj raakt en aanraakt!

   

  In diverse yogastromingen en klassieke Indiase en Boeddhistische geschriften wordt liefde als weg naar Zelfrealisatie en eenwording gezien. Omdat liefde de universele helende kracht is die verbindt, heelt. In haar meest subtiele vorm is liefde niet aan iets of iemand specifiek verbonden. Maar is het in je aanwezig als een blijvende zijnstoestand en gaat het uit naar alles en iedereen.

   

  In de vorm van liefde, warmte, begrip, genegenheid geeft het een subtiele innerlijke warmte-liefde-doorstroming in jezelf. Deze weg van liefde wordt onder meer in de Bhakti Yoga weg beschreven.

  Er is gevoelsdiepte en gevoelsrijkheid voor nodig om deze innerlijke warmte-liefde doorstroming te ontwikkelen, ontvouwen en ervaren. Het is een intense en rijke ervaring waarbij gevoel een instrument wordt, vergelijkbaar met de fysieke zintuigen als tastzin voor het voelen van deze verfijnde subtiele liefde die je dan ervaart als een innerlijke warmte doorstroming in jezelf!

   

  Om deze gevoelsdiepte en gevoelsrijkheid te ervaren, te voelen en van daaruit ook de verbinding hebben met het Bestaan moet je jezelf als het ware van dezelfde substantie laten zijn en dat is liefde. Liefde, begrip, warmte en genegenheid hebben voor alles dat is. Dat ontstaat door voortdurende aandacht, diep inzicht en transformeren van blokkades in jezelf die de warmtedoorstroming omleiden of in de weg staan. En door je gevoel volledig toe te laten en alles wat je daarin tegenkomt te plaatsen en te verwerken.

   

  Je ‘ontsluiert’ de diepe liefde in jezelf die er al is!

 • Zelftransformatie

  Goed in je gevoel komen – Transformerende healingsessies

  Liefde stroomt vanzelf in jezelf door, wanneer er niets

  anders meer over is. Liefde voor alles dat is.

  Sommige emoties, neigingen en patronen komen voort uit belevenissen of trauma’s die we al ons hele leven bij ons dragen. Ze vormen sluiers om de onbegrensde liefdesbron in jezelf die je dan niet meer goed kan voelen. Misschien ben je daardoor wel meer in je denken gaan zitten. En als iemand iets tegen je zegt en zo’n trauma wordt geraakt zitten we gelijk op de kast. Het is dan net of er een ‘push button’ wordt aangeraakt. Je vóélt je dan geraakt, vaak is dat niet fijn. Met bepaalde technieken zijn ze echt op te lossen of te verbeteren. In ieder geval eerst bewust te maken, waardoor je er iets mee kunt, inzichten krijgt en begrip.

   

  Tijdens persoonlijke sessies wordt onder meer gebruik gemaakt van emotioneel reizen in jezelf waardoor je waarneemt waar emotionele blokkades zitten. Met behulp van het ‘doorprocessen’ via een bepaalde methode kunnen blokkades opgelost worden en kan je met je echte onderliggende gevoel in verbinding komen. Je kunt dan zuiverder waarnemen en niet meer gekleurd door emoties. Dan kom je goed in je gevoel en meer in je Zijn. Vrij zijn van belemmerende emoties. Hoe heerlijk is dat!

   

  Je kunt hiervoor een afspraak met mij maken. De kosten van deze sessies bedragen 65 euro per uur.

 • Agenda online lezingen

  In samenwerking met de Theosofische Vereniging Nederland geef ik weer online lezingen!

  - ‘Yogapsychologie – een weg van zelfontdekking’ - ma 17 juni van 19:30-21:30   

  broken image

  ‘Yogapsychologie – een weg tot zelfontdekking’

  ma 17 juni van 19:30-21:30  

  Yogapsychologie gaat in op hoe het lichaam, de geest en de Ziel met elkaar zijn verbonden en laat ons onszelf kennen. Yogapsychologie omvat niet alleen de psychologie van de menselijke geest, maar biedt een transformatieve weg naar eenwording met het kosmische oneindige en tijdloze Bewustzijn.

  De yogatradities, Vedanta en theosofie bieden ons handvatten op deze weg tot zelfontdekking en het transformerende pad naar Zelfrealisatie. Deze tradities bevatten geweldige inzichten over het begrijpen van de diepere lagen in onszelf, onze innerlijke wereld en relatie tot het Absoluut Bewustzijn.

  Volgens de yogatradities maar ook de theosofie en andere stromingen, bestaat de mens uit verschillende lagen of niveaus van bewustzijn. Deze meervoudigheid omvat het fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspect van de mens. We gaan in deze lezing dieper in op het kennen van onszelf en methoden om de lagere aard of lichamen te overstijgen en onze hoogste (buddhi) intelligentie te cultiveren.

  Daaruit ontstaan vragen zoals: hoe kan je jezelf fijngevoeliger afstemmen om de diepten en lagen van je bewustzijn te leren kennen? En daardoor een dieper begrip te krijgen van Bewustzijn, het leven, jezelf als individu en onze menselijke ervaring. Wat is de werking van dualiteit en hoe kan je die overstijgen? Welke natuurkrachten werken in ons en hoe kunnen we anders kijken naar lijden en obstakels gebruiken om te groeien en inzichten op te doen? Hoe cultiveren we een ‘sattvisch’ of harmonieus bewustzijn dat voorbij gedachten gaat? Vragen waar de wijsheidstradities en moderne inzichten antwoorden op proberen te formuleren.

  Yogapsychologie biedt ons diepe inzichten over onszelf en toepasbare methodieken om het lagere zelf te overstijgen op het pad naar Zelfrealisatie.

  We laten ons inspireren door ideeën en methodieken van klassieke en moderne leraren, van Krishnamurti tot I.K. Taimni, Sri Ram, Ravi Ravindra, Annie Besant, Swami Sivananda en Sri Aurobindo, en eigentijdse therapeuten als Gabor Maté, Bessel van der Kolk, de theosoof Vic Hao Chin en anderen.

  De lezing voert van theorie naar praktische toepassing in ons dagelijks leven en geeft je inzichten en handvatten die je meteen toe kan passen.

  Onderwerpen in deze lezing zijn:
  - Bewustzijn, het ego of ‘ik’ en Zelfrealisatie
  - Kennis van het Zelf cultiveren
  - Concepten uit de Veda’s en de yoga sutra’s van Patanjali zoals de aard van de denkgeest & gedachten, neigingen en patronen en meditatie en hoe daaraan voorbij te gaan
  - Werken met de samengestelde lagen van de mens - fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel
  - De werking van natuurkrachten in ons
  - Transformatieve methoden op de weg naar Zelfrealisatie

  Je ontvangt achteraf een samenvatting van de lezing en links naar geschriften, methodes, filmpjes die tijdens de lezing besproken worden. Je hoeft geen voorkennis te hebben. Meer informatie vind je op www.yogafilosofie.nl onder agenda.

  De lezing wordt gegeven door: José van der Loop
  Datum: 17 juni 2024
  Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
  Kosten – 15 euro - na betaling via Tikkie ontvang je een Zoom link
  Locatie: online via Zoom
  Aanmelden via: yogafilosofie@gmail.com

  De lezing wordt gegeven in samenwerking met de Theosofische Vereniging in Nederland, zie ook: www.theosofie.nl

  Fijn als je erbij bent!

  Je kunt je hier aanmelden

  Nieuwsbrief nieuwe lezingen

 • Workshops & lezingen aanbod

  Aanbod workshops & lezingen voor yogascholen, centra en festivals

  Zoek je een mooie workshop of lezing? Hier tref je mijn aanbod!

  Zie voor de komende lezingen de agenda online lezingen

   

  In iedere workshop krijg je theorie uit de klassieke geschriften en praktijkbeoefening in de vorm van onder meer meditatie en contemplatie, en uitwisseling. Lengte van workshops en lezingen is variabel en op maat te maken. Deelnemers krijgen een hand-out mee met een samenvatting en methodieken. Iedereen kan meedoen, we beoefenen geen yoga houdingen, wel meditaties! De workshops zijn los te volgen en voorkennis is niet nodig!

  broken image

  Bhakti Yoga

  'Door liefde geraakt'

  Bhakti Yoga is de weg van liefde en toewijding naar eenwording met het Absoluut Bewustzijn. In diverse yogastromingen en Vedische geschriften wordt liefde voor God als weg naar Zelfrealisatie gezien. Omdat liefde de universele helende kracht is die verbindt! Liefde zoekt zichzelf niet en is zichzelf genoeg. Liefde is zo rijk en vol en tegelijk zo subtiel, het is een universele frequentie die transcedent is, jezelf overstijgt en je kunt je erop afstemmen. Liefde is je innerlijke Bron van Zijn. Liefde is de altijd aanwezige onderstroom in je hart.

   

  In haar meest subtiele vorm is liefde niet aan iets of iemand specifiek verbonden. Maar is het in je aanwezig als een blijvende zijnstoestand en gaat het uit naar alles en iedereen. Deze vorm van liefde, warmte, begrip, genegenheid geeft een voelbare subtiele innerlijke warmte-liefde-doorstroming in jezelf. Liefde kent een groot aantal gevoelswaarden, van grof naar fijn en in haar zuiverste en hoogste vorm is zij God zelf. En de diepe toewijding aan God laat de Bhakti-yogi de lagere aard overstijgen.

  broken image

  Essentie van de Klassieke Tantra

  Het onverdeelde Zelf

  Ontdek en ervaar de schoonheid van de non-dualistische Tantra uit verschillende tradities zoals het Kashmir Saivisme. Maak kennis met de methode en meditaties van Zelf-herkenning (Pratyabhijna). Verken de werkelijke betekenis van Siva en Sakti en hoe de klassieke Tantra de kracht van je eigen intuïtieve inzicht vergroot door diepe transformatie door kennis en inzicht, en hoe dit pad ook een weg is van devotie, ritueel, beoefening en direct ervaren van Absoluut Bewustzijn.

  broken image

  De Yoga Sutra's van Patanjali

  Transformatie & beheersing van Bewustzijn

  Yoga is de wetenschap van innerlijke eenwording en De Yoga Sutra's, verzameld en opgetekend door Patañjali rond 350 na Christus, worden zeer algemeen gezien als het meest gezaghebbende werk over de theorie en praktijk van yoga.

   

  De yoga-aforismen van Patañjali vormen dé basistekst op het gebied van raja-yoga. Zij beschrijven op briljante wijze systematisch een geestelijke weg die tot bevrijding en verlichting leidt. Dat is precies waar het deze deze workshop over gaat: het fundamentele en complete concept van yoga zoals dat in deze sutra’s compleet wordt uiteengezet.

  broken image

  Ik ben DAT - Advaita Vedanta

  De allesdoordringende kracht van IK BEN

  IK BEN DAT - De alles doordringende kracht van ‘IK BEN’ die in ieder van ons aanwezig is. Verblijf in de kracht van IK BEN ZIJN in jezelf, in je hart. Een kracht die innerlijk gevoeld en ervaren kan worden en door beoefening steeds meer in de onderstroom van je eigen zijn resoneert. In deze workshop krijg je naast theorie ook twee prachtige methodes aangereikt die we ook gaan beoefenen!

  broken image

  De yoga van Jezus

  Overeenkomsten in Vedische- & Christelijke tradities

  Onbegrensde liefde, zachtmoedigheid en ‘de Vader en Ik zijn Eén’ zijn bekende leringen van Jezus die we terugvinden in de Vedische geschriften. Het evangelie van Issa beschrijft dat Jezus jaren in India en Tibet verbleef. Wat leerde hij daar? Waar vinden we dat terug in het Nieuwe Testament? Het is verrijkend om tradities naast elkaar te leggen, overeenkomsten te ontdekken, de betekenis ervan te voelen, en erin op te gaan!

  broken image

  De mystieke Upanishaden

  Het mysterie van het Zelf

  de Mystieke Upanishaden - In de mystieke weg van de Upanishaden ligt het pad naar het onkenbare verborgen en toch zichtbaar voor de zoeker naar Waarheid. Elke Upanishad onthult de eenheid van het Atman met Brahman via andere gezichtspunten. U krijgt een uiteenzetting van methodieken en fundamenten uit de geheime leer in de Upanishaden. Ogenschijnlijk geheim, want iedereen kan de diepe waarheden van het mysterie in zichzelf te ontdekken!

  broken image

  Geheimen uit de Yoga Sutra's

  De verborgen geheimen uit de Yoga Sutra's van Patanjali

  Dit is zo’n rijke sutra! Bekend van het 8-voudig pad. Maar wist je dat Patanjali naast transformatie een aantal directe paden naar bevrijding beschrijft, zoals de weg van liefde en devotie en meditatie op AUM. Wat is precies de methode die tot Samadhi leidt en hoe komen bijzondere vermogens (Siddhi’s) daarbij tot ontwikkeling? En…. wat is het proces van de finale bevrijding van de yogi? Deze workshop of lezing is gewijd aan de transcendente en verborgen geheimen uit deze prachtige sutra.

 • Persoonlijke verdieping yogafilosofie

  Wil je je in yogafilosofie verdiepen in een persoonlijk gesprek? Dat kan! Het kan heel fijn zijn om een op een in gesprek te gaan over een specifiek onderwerp uit de yogafilosofie waar je je graag in wilt verdiepen, of wil weten hoe je er in je eigen leven invulling aan geeft.

  Persoonlijke verdieping

  €65,- inclusief btw per uur. Deze kosten kunnen contant of voorafgaand worden voldaan.

  Ik stuur je dan een betaalverzoek. Een BTW factuur is mogelijk.

  Locaties & gegevens

   

  Graag maak ik een afspraak met je in Amersfoort. We kunnen ook videobellen via FaceTime, Zoom, Hangouts. Mogelijkheden genoeg!

 • broken image

  José van der Loop

  Door Liefde geraakt!

   

  Mijn naam is José van der Loop. Voor mij gaat het in alles om liefde, inzicht en persoonlijke transformatie. Dat breng ik op verschillende manieren. Mijn diep gevoelde bevlogenheid en enthousiasme vanuit Yoga Filosofie in de vorm van lessen en workshops. En persoonlijke healing sessies waarin ik werk met de helende kracht van liefde om emotionele en fysieke blokkades op te lossen. Met liefde en begrip bij je echte gevoel en daarmee bij jezelf komen! Hoe fijn is dat!

   

  Hoewel ik een liefhebber ben van hoogwaardige kennis, ook voor wat betreft religie en spiritualiteit, is mijn spiritueel pad gebaseerd op gevoel. Op liefde. Liefde kan alleen worden gevoeld. In allerlei stromingen en zienswijzen is liefde te vinden. Het raakt je diep.

   

  In de afgelopen 15 jaar heb ik mij verdiept in Indiase geschriften waar ik zo van houd. Zoals de Yoga Sutra’s van Patanjali en de Bhakti Sutra’s over de weg van liefde. Die laatste is mij op het lijf geschreven en de sutra vond mij! Toen ik het las kon ik alleen maar denken: dìt is wat ik voel, en wat ik bedoel!

  Ik neem je graag mee in mijn diep gevoeld enthousiasme en hoop van harte dat je gelegenheid hebt om er een keer bij te zijn!

   

  Er zijn vele deuren naar verbinding met het Absoluut Bewustzijn. Voor mij is dat het hart en onbegrensde liefde. En vormt gevoel de verbinding met Absoluut Bewustzijn.

   

  Ik wil je graag meenemen op deze weg en je uitnodigen om ook de gevoelsdiepte en onbegrensde liefde in je zelf te ervaren en van daaruit de verbinding met het Absoluut Bewustzijn te maken!

   

  Ik zie je graag! Liefs, José

   

  Love is the strongest medicine - Neem Karoli Baba

 • Contact

  Aanmelden voor lezingen, workshops of een persoonlijk consult?

  Stuur me een bericht om te laten weten wanneer je komt. Fijn! Heb je vragen of wil je iets weten? Neem dan contact met mij op, ik hoor je graag!

  Online, Amersfoort & Amsterdam
  Maandag t/m zaterdag 10-17 uur
 • Let's Be Friends

  & keep connected!

  broken image

  Facebook

  broken image

  Instagram