Return to site

Podcast: de gevoelstaal van je intuïtie

Intuïtie is een veelgebruikt begrip, het komt uit het Latijn en betekent letterlijk: innerlijk zien. Intuïtie wordt vaak uitgelegd als iets direct weten zonder dat je uitgebreid over iets nagedacht hebt of iets beredeneerd hebt. Intuïtie noemen we vaak een ingeving, iets aanvoelen, onderbuikgevoel of instinct. Maar wat is de brón van die intuïtieve ingevingen? En hoe raakt intuïtie aan je gevoel? Volgens de Oosterse wijsbegeerte gaat de werkelijke betekenis van intuïtie veel verder en voert ons naar het directe weten vanuit de levende Werkelijkheid we allemaal in ons dragen. Dát is de intuïtie waar deze podcast je meer over vertelt!

In deze podcast verwijs ik naar het boek 'Merkstenen' van voormalig Secretaris Generaal van de Verenigde Naties uit de jaren '60: Dag Hammerskjöld. Een mooi boek dat uit korte alinea's bestaat over zijn ervaringen met de Werkelijkheid of God.

Ook zijn autobiografie is mooi om te lezen. Vooral ook hoe hij zich naast zijn werk als diplomaat, in zijn vrije tijd terugtrok om zijn geestelijk leven te voeden en liever niet de vele feesten en recepties bezocht die bij zijn functie hoorden.