• Yogafilosofie

  Lezingen - podcasts - coaching - inspiratie

 • Yogafilosofie

  Verdiep & verrijk je yoga ervaring met kennis uit de Indiase klassieke literatuur

  Verdieping & Verrijking

  Verrijk je yoga-ervaring door verdieping in de achtergrond van klassieke Indiase geschriften. Laat je meevoeren door de diepe betekenis van deze prachtige teksten!

   

  Bijvoorbeeld de bekende Yoga Sūtra’s van Patañjali over het beheersing en transformatie van bewustzijn, de mystiek van de Upanishaden, de rijke traditie van de Klassieke Tantra uit het Kashmir Saivisme. Of de Brahma Sutra's, Siva Sutra en leringen van bekende guru's waarvan de kern terug te vinden is in de Veda's.

   

  Voor de meerderheid van ons in het Westen, is begrip van Yoga vooral bekend door de waardevolle fysieke houdingen (asana’s), mindfullness en adembeheersing. Maar de eigenlijke essentie en doelstelling van yoga beoefening gaat dieper en verder.

  Verbinding met het Absoluut Bewustzijn in jezelf

  Het doel van alle yoga en andere tradities uit de Veda's is om een verbinding te maken met het Godselement in jezelf en erin opgaan. En daar is het mij ook om te doen!

  Bestaan-Zijn-Gelukzaligheid - Sat-Chit-Ananda - in jezelf waarnemen, het Godselement in je hart.

   

  Want dat is het uiteindelijke doel van alle yoga: eenwording met Bewustzijn, ongeacht welke naam je daar aan toekent, God, Zelf, Enige Werkelijkheid, Absoluut Bewustzijn of Brahman. Uiteindelijk leidt yoga tot een mystieke innerlijke ervaring en opgaan in Vreugde die niet persoonlijk is maar het Bestaan-Zijn-Gelukzaligheid (Sat-Chit-Ananda) of Bewustzijn in jezelf!

  Liefde voor kennis & inzicht

  Ik heb altijd al een grote voorliefde gehad voor hoogwaardige kennis! En veel verschillende stromingen bestudeerd. Westerse esoterie & Christendom, Sufisme, Boeddhisme en vooral Hindoeïsme. De Indiase klassieke literatuur resoneert - naast het Christendom - nog het meest met mij.

   

  Studie van de geschriften is ‘key’ is voor de yogi. Overpeinzen (contempleren op) en diep doordenken over de teksten. Want je maakt hierdoor verbinding met de essentie van de tekst. Contemplatie en concentratie zuigt als het ware de adem van de intuïtie naar binnen, je maakt het bewust in jezelf. Ken je die momenten, dat je uit het niets opeens door een idee heen kijkt? Daar gaat het hier om!

   

  Door bestuderen van- en contempleren op de geschriften ontstaat transcendent inzicht. Daarom is het belangrijk dat zo zuiver mogelijke teksten worden gebruikt zoals de sutra’s of andere (bron)geschriften.

  Practice makes perfect!

  Alle tradities kennen vormen van meditatie, adembeheersing en verschillende andere geweldige methodes en technieken (waar ik in de workshops uitgebreid op in ga!).

   

  En dan volgt ook integratie van inzichten en ervaringen in de praktijk van elke dag! Het steile pad van de yogi biedt voldoende uitdagingen.

   

  Hoe ga je om met moeilijke situaties en uitdagingen? Gewoon op je werk, met familie, vrienden, en andere situaties die een uitdaging zijn. Wat doe je, wat zeg je, wat voel je, wat denk je en wat raakt je? Hoe ga je met jezelf om?

   

  En hoe plaats je je persoonlijke stukken (verdriet, onmacht, pijn). En je kunt niets overslaan op dit pad. Emoties, persoonlijke stukken, alles moet worden geïntegreerd. Zodat je ook midden in het leven steeds je verbinding met Bewustzijn ervaart en een toestand van innerlijk gevoelde warmte, vrede en Liefde als constante onderstroom, resonantie, in jezelf kunt ervaren.

  Workshops & lezingen

  Komende maanden geef ik weer lezingen en maak ik nieuwe podcast uitzendingen. Voorlopig online! De onderwerpen hebben betrekking op de Vedische- en yogatradities. Met hier en daar een verbinding met andere tradities zoals het Christendom.

   

  De lezingen zijn geschikt voor iedereen die verdieping zoekt. Je hoeft geen voorkennis te hebben. Alle lezingen bestaan uit theorie en praktijk!

   

  Geschikt voor geïnteresseerden, yoga beoefenaars en yoga-docenten!

  Waarheid in meerdere religies

  Naast de Vedische geschriften is het zo verrijkend om ook andere stromingen en religies te bestuderen. Het helpt enorm in je begripsvermogen en je doorgrondt de diepte van een specifieke leer of traditie beter door kennis op te doen uit verschillende stromingen en vervolgens te ontdekken dat er grote overeenkomsten zijn! Kernwaarheden die in alle religies voorkomen. Hoe mooi is dat!

 • Door liefde geraakt

  Liefde als kracht & verbinding met het Bestaan

  'Love for the sake of love'

  'Door Liefde geraakt' is de benaming van waar het mij om te doen is betekent innerlijk aangeraakt te zijn door het Liefdesbewustzijn dat in onszelf altijd aanwezig is en waar je altijd bij kan. Dit is waar het mij om te doen is en dat ik zo mooi terug vindt in allerlei stromingen en tradities. Het is wat míj raakt en aanraakt!

   

  In diverse yogastromingen en klassieke Indiase en Boeddhistische geschriften wordt liefde als weg naar Zelfrealisatie en eenwording gezien. Omdat liefde de universele helende kracht is die verbindt, heelt. In haar meest subtiele vorm is liefde niet aan iets of iemand specifiek verbonden. Maar is het in je aanwezig als een blijvende zijnstoestand en gaat het uit naar alles en iedereen.

   

  In de vorm van liefde, warmte, begrip, genegenheid geeft het een subtiele innerlijke warmte-liefde-doorstroming in jezelf. Deze weg van liefde wordt onder meer in de Bhakti Yoga weg beschreven.

  Er is gevoelsdiepte en gevoelsrijkheid voor nodig om deze innerlijke warmte-liefde doorstroming te ontwikkelen, ontvouwen en ervaren. Het is een intense en rijke ervaring waarbij gevoel een instrument wordt, vergelijkbaar met de fysieke zintuigen als tastzin voor het voelen van deze verfijnde subtiele liefde die je dan ervaart als een innerlijke warmte doorstroming in jezelf!

   

  Om deze gevoelsdiepte en gevoelsrijkheid te ervaren, te voelen en van daaruit ook de verbinding hebben met het Bestaan moet je jezelf als het ware van dezelfde substantie laten zijn en dat is liefde. Liefde, begrip, warmte en genegenheid hebben voor alles dat is. Dat ontstaat door voortdurende aandacht, diep inzicht en transformeren van blokkades in jezelf die de warmtedoorstroming omleiden of in de weg staan. En door je gevoel volledig toe te laten en alles wat je daarin tegenkomt te plaatsen en te verwerken.

   

  Je ‘ontsluiert’ de diepe liefde in jezelf die er al is!

 • Zelftransformatie

  Goed in je gevoel komen – Transformerende healingsessies

  Liefde stroomt vanzelf in jezelf door, wanneer er niets

  anders meer over is. Liefde voor alles dat is.

  Sommige emoties, neigingen en patronen komen voort uit belevenissen of trauma’s die we al ons hele leven bij ons dragen. Ze vormen sluiers om de onbegrensde liefdesbron in jezelf die je dan niet meer goed kan voelen. Misschien ben je daardoor wel meer in je denken gaan zitten. En als iemand iets tegen je zegt en zo’n trauma wordt geraakt zitten we gelijk op de kast. Het is dan net of er een ‘push button’ wordt aangeraakt. Je vóélt je dan geraakt, vaak is dat niet fijn. Met bepaalde technieken zijn ze echt op te lossen of te verbeteren. In ieder geval eerst bewust te maken, waardoor je er iets mee kunt, inzichten krijgt en begrip.

   

  Tijdens persoonlijke sessies wordt onder meer gebruik gemaakt van emotioneel reizen in jezelf waardoor je waarneemt waar emotionele blokkades zitten. Met behulp van het ‘doorprocessen’ via een bepaalde methode kunnen blokkades opgelost worden en kan je met je echte onderliggende gevoel in verbinding komen. Je kunt dan zuiverder waarnemen en niet meer gekleurd door emoties. Dan kom je goed in je gevoel en meer in je Zijn. Vrij zijn van belemmerende emoties. Hoe heerlijk is dat!

   

  Je kunt hiervoor een afspraak met mij maken. De kosten van deze sessies bedragen 65 euro per uur.

 • Agenda online lezingen

  In samenwerking met de Theosofische Vereniging Nederland geef ik weer online lezingen!

  - ‘Spiritualiteit uit de woestijn: leven en leer van de woestijnvaders- en moeders’ - 

  ma 26 februari van 19:30-21:30

  - ‘De aard van Bewustzijn en de mens – inzichten vanuit de Veda’s en de theosofie’ -        

  ma 22 april van 19:30-21:30

  - ‘Yogapsychologie – een weg van zelfontdekking’ - ma 17 juni van 19:30-21:30  

   

  In maart, april en mei geef ik in samenwerking met de loge Rotterdam van de Theosofische Vereniging een online drieluik lezingen serie over Advaita Vedanta. Meer informatie volgt!

   

  broken image

  ‘Spiritualiteituit de woestijn: leven en leer

  van de woestijnvaders- en moeders’

  Maandag 26 februari van 19:30-21:30

  De Woestijnvaders- en moeders waren een groep christelijke monniken die in de woestijnen van Egypte leefden in de 4e en 5e eeuw. Zij leidden inspirerende levens in afzondering van het drukke maatschappelijke bestaan. Hun levens inspireren velen tot op de dag van vandaag. Deze monniken streefden ernaar om de eenheid met God of het hogere te ervaren in de louterende stilte van de woestijn en in de diepten van hun hart. In deze afzondering worstelden ze net als eenieder met hun menselijkheden. Hun wijsheden zijn opgetekend in vele boeken en geschriften.

   

  De woestijnmonniken bieden ons daarmee een schat aanlevenservaring over de wijze waarop ze omgingen met bijvoorbeeld angst, woede, pijn, afgunst en onrust en het streven naar een atmosfeer van liefde, begrip en mededogen.

   

  Wie waren deze spirituele atleten en waarom zijn zijbelangrijk voor ons? Wat zijn de tijdloze wijsheden die de woestijnmonniken ons bieden en hoe kunnen wij deze in ons leven in de huidige tijd toepassen?

   

  In deze lezing krijg je inzicht in de inspirerende raadgevingen en diepe wijsheden, levens en historische context van de woestijnvaders- en moeders. Maar ook praktische handvatten om die wijsheden in ons eigen leven toe te passen. Bijvoorbeeld de transformatieve werking van alleen zijn en stilte, de loutering van ascese, de kracht van contemplatief gebed en het streven naar het innerlijk verbonden zijn met God.

   

  Onderwerpen in deze lezing zijn onder meer:
  - Inleiding in de vroeg Christelijke traditie
  van de woestijnmonniken
  - Enkele belangrijke geschriften
  - Een kijkje in de levens van woestijnvaders- en moeders
  - Inspirerende gezegden en praktische toepassing
  - De diepe transformatieve werking van alleen-zijn
  - De loutering van stilte en ascese
  - Hoe het praktiseren van liefde, mededogen
  en vrede een innerlijke weg vormt
  - De kracht van contemplatie en gebed
  - Ruimte voor vragen en dialoog

   

   

  Deze onderwerpen worden verrijkt met eigentijdse inzichtenvan moderne heremieten en spiritueel leraren zoals koptische woestijnmonnik Father Lazarus, de priesters Cynthia Bourgeault en Henri Nouwen, schrijver en theoloog Mattias Rouw, de benedictijn Anselm Grün, Thomas Merton en anderen. Én hier en daar wordt natuurlijk een verbinding met yogafilosofie gemaakt om verrassende gelijkenissen te duiden en over en weer te verrijken!

   

  Je ontvangt achteraf een samenvatting van de lezing en links naar geschriften, methodes, filmpjes die tijdens de lezing besproken worden. Je hoeft geen voorkennis te hebben.

   

  De lezing wordt gegeven door: José van der Loop.
  Datum: maandag 26 februari 2024
  Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
  Kosten – 15 euro - na betaling via Tikkie of per bankontvang je een Zoom link
  Locatie: online via Zoom
  Aanmelden via: yogafilosofie@gmail.com of bovenstaand aanmeldformulier

  Je kunt je hier aanmelden

  broken image

  ‘De aard van Bewustzijn en de mens,

  inzichten vanuit de Veda’s en de theosofie’       

  ma 22 april van 19:30-21:30

  Bewustzijn, Goddelijkheid, het Absolute, de Bron, het zijn allemaal begrippen om het ene Bewustzijn te duiden dat in ons huist. Het onderzoeken van de aard van Bewustzijn gaat in op het vinden van antwoorden op dit uiterst intrigerend en wezenlijk vraagstuk voor ons.

   

  Want wie de geschriften van de Veda’s of tradities zoals Advaita Vedanta of zelfs yogafilosofie bestudeert, komt al snel uit bij fundamentele vraagstukken zoals: wat is de aard van het Absoluut Bewustzijn, wat is de natuur van onze Ziel, wat zijn de kenmerken van het ego en hoe verhouden Bewustzijn, de Ziel en ons ego zich tot elkaar?

   

  Kennis hebben van wat Bewustzijn is, wat de Ziel is en watons ego kenmerkt, maakt onderdeel uit van de jnana yoga traditie en helpt om via ons intellect een beeld te vormen van dit onkenbare Beginsel.

   

  Zoals de theosoof Taimni schrijft: ‘De Veda's en Upanishaden staan vol indirecte toespelingen, prachtige beschrijvingen en symbolische voorstellingen van dit onbekende en intellectueel gezien, onkenbare beginsel, en zij reiken de middelen aan waarmee wij binnen de onpeilbare diepten van ons bewustzijn een steeds levendiger besef van de aard ervan kunnen verwerven'.

   

  Deze lezing biedt inzichten en perspectieven over deze intrigerende onderwerpen vanuit de Veda’s en de theosofie:
  - Definities over de aard van het Alomvattend Bewustzijn
  - Wat is de aard van ons individueel bewustzijn
  - Wat zijn de kenmerken van ons ego
  - De relatie tussen Bewustzijn en de Ziel
  - Het meervoudig beeld van de mens
  - De natuur van de illusie
  - De wet van het Ene en het vele
  - De transformerende kracht van liefde

   

  Het is verrijkend om verschillende ideeën te bestuderen en naast elkaar te leggen want de diverse tradities bevatten waarheden waarmee je je eigen beeld compleet kan maken.

   

  Je ontvangt achteraf een samenvatting van de lezing en links naar geschriften, methodes, filmpjes die tijdens de lezing besproken worden.

   

  De lezing wordt gegeven door: José van der Loop
  Datum: 22 april 2024
  Locatie: online via Zoom
  Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
  Kosten – 15 euro - na betaling via Tikkie of per bankontvang je een Zoom link
  Aanmelden via: yogafilosofie@gmail.com of bovenstaand aanmeldformulier

  Je kunt je hier aanmelden!

  broken image

  ‘Yogapsychologie – een weg van zelfontdekking’

  ma 17 juni van 19:30-21:30  

  Velen van ons hebben de nodige geschriften bestudeerd en kennis genomen van de ideeën uit de Veda’s en yoga. Maar hoe breng je ze in de praktijk van je eigen leven? Hoe kan je bijvoorbeeld de verschillende kosha’s in jezelf waarnemen? Hoe kan je jezelf fijngevoeliger maken om de diepten in je eigen bewustzijn te leren kennen. Deze lezing voert van theorie naar praktische toepassing in ons dagelijks leven.

   

  Meer informatie volgt!

   

  Je ontvangt achteraf een samenvatting van de lezing en links naar geschriften, methodes, filmpjes die tijdens de lezing besproken worden. Je hoeft geen voorkennis te hebben. Meer informatie vind je op www.yogafilosofie.nl onder agenda.

   

  De lezing wordt gegeven door: José van der Loop
  Datum: 17 juni 2024
  Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
  Kosten – 15 euro - na betaling via Tikkie ontvang je een Zoom link
  Locatie: online via Zoom
  Aanmelden via: yogafilosofie@gmail.com of bovenstaand aanmeldformulier

  Je kunt je hier aanmelden

  Nieuwsbrief nieuwe lezingen

 • Workshops & lezingen aanbod

  Aanbod workshops & lezingen voor yogascholen, centra en festivals

  Zoek je een mooie workshop of lezing? Hier tref je mijn aanbod!

  Zie voor de komende lezingen de agenda online lezingen

   

  In iedere workshop krijg je theorie uit de klassieke geschriften en praktijkbeoefening in de vorm van onder meer meditatie en contemplatie, en uitwisseling. Lengte van workshops en lezingen is variabel en op maat te maken. Deelnemers krijgen een hand-out mee met een samenvatting en methodieken. Iedereen kan meedoen, we beoefenen geen yoga houdingen, wel meditaties! De workshops zijn los te volgen en voorkennis is niet nodig!

  broken image

  Bhakti Yoga

  'Door liefde geraakt'

  Bhakti Yoga is de weg van liefde en toewijding naar eenwording met het Absoluut Bewustzijn. In diverse yogastromingen en Vedische geschriften wordt liefde voor God als weg naar Zelfrealisatie gezien. Omdat liefde de universele helende kracht is die verbindt! Liefde zoekt zichzelf niet en is zichzelf genoeg. Liefde is zo rijk en vol en tegelijk zo subtiel, het is een universele frequentie die transcedent is, jezelf overstijgt en je kunt je erop afstemmen. Liefde is je innerlijke Bron van Zijn. Liefde is de altijd aanwezige onderstroom in je hart.

   

  In haar meest subtiele vorm is liefde niet aan iets of iemand specifiek verbonden. Maar is het in je aanwezig als een blijvende zijnstoestand en gaat het uit naar alles en iedereen. Deze vorm van liefde, warmte, begrip, genegenheid geeft een voelbare subtiele innerlijke warmte-liefde-doorstroming in jezelf. Liefde kent een groot aantal gevoelswaarden, van grof naar fijn en in haar zuiverste en hoogste vorm is zij God zelf. En de diepe toewijding aan God laat de Bhakti-yogi de lagere aard overstijgen.

  broken image

  Essentie van de Klassieke Tantra

  Het onverdeelde Zelf

  Ontdek en ervaar de schoonheid van de non-dualistische Tantra uit verschillende tradities zoals het Kashmir Saivisme. Maak kennis met de methode en meditaties van Zelf-herkenning (Pratyabhijna). Verken de werkelijke betekenis van Siva en Sakti en hoe de klassieke Tantra de kracht van je eigen intuïtieve inzicht vergroot door diepe transformatie door kennis en inzicht, en hoe dit pad ook een weg is van devotie, ritueel, beoefening en direct ervaren van Absoluut Bewustzijn.

  broken image

  De Yoga Sutra's van Patanjali

  Transformatie & beheersing van Bewustzijn

  Yoga is de wetenschap van innerlijke eenwording en De Yoga Sutra's, verzameld en opgetekend door Patañjali rond 350 na Christus, worden zeer algemeen gezien als het meest gezaghebbende werk over de theorie en praktijk van yoga.

   

  De yoga-aforismen van Patañjali vormen dé basistekst op het gebied van raja-yoga. Zij beschrijven op briljante wijze systematisch een geestelijke weg die tot bevrijding en verlichting leidt. Dat is precies waar het deze deze workshop over gaat: het fundamentele en complete concept van yoga zoals dat in deze sutra’s compleet wordt uiteengezet.

  broken image

  Ik ben DAT - Advaita Vedanta

  De allesdoordringende kracht van IK BEN

  IK BEN DAT - De alles doordringende kracht van ‘IK BEN’ die in ieder van ons aanwezig is. Verblijf in de kracht van IK BEN ZIJN in jezelf, in je hart. Een kracht die innerlijk gevoeld en ervaren kan worden en door beoefening steeds meer in de onderstroom van je eigen zijn resoneert. In deze workshop krijg je naast theorie ook twee prachtige methodes aangereikt die we ook gaan beoefenen!

  broken image

  De yoga van Jezus

  Overeenkomsten in Vedische- & Christelijke tradities

  Onbegrensde liefde, zachtmoedigheid en ‘de Vader en Ik zijn Eén’ zijn bekende leringen van Jezus die we terugvinden in de Vedische geschriften. Het evangelie van Issa beschrijft dat Jezus jaren in India en Tibet verbleef. Wat leerde hij daar? Waar vinden we dat terug in het Nieuwe Testament? Het is verrijkend om tradities naast elkaar te leggen, overeenkomsten te ontdekken, de betekenis ervan te voelen, en erin op te gaan!

  broken image

  De mystieke Upanishaden

  Het mysterie van het Zelf

  de Mystieke Upanishaden - In de mystieke weg van de Upanishaden ligt het pad naar het onkenbare verborgen en toch zichtbaar voor de zoeker naar Waarheid. Elke Upanishad onthult de eenheid van het Atman met Brahman via andere gezichtspunten. U krijgt een uiteenzetting van methodieken en fundamenten uit de geheime leer in de Upanishaden. Ogenschijnlijk geheim, want iedereen kan de diepe waarheden van het mysterie in zichzelf te ontdekken!

  broken image

  Geheimen uit de Yoga Sutra's

  De verborgen geheimen uit de Yoga Sutra's van Patanjali

  Dit is zo’n rijke sutra! Bekend van het 8-voudig pad. Maar wist je dat Patanjali naast transformatie een aantal directe paden naar bevrijding beschrijft, zoals de weg van liefde en devotie en meditatie op AUM. Wat is precies de methode die tot Samadhi leidt en hoe komen bijzondere vermogens (Siddhi’s) daarbij tot ontwikkeling? En…. wat is het proces van de finale bevrijding van de yogi? Deze workshop of lezing is gewijd aan de transcendente en verborgen geheimen uit deze prachtige sutra.

 • Persoonlijke verdieping yogafilosofie

  Wil je je in yogafilosofie verdiepen in een persoonlijk gesprek? Dat kan! Het kan heel fijn zijn om een op een in gesprek te gaan over een specifiek onderwerp uit de yogafilosofie waar je je graag in wilt verdiepen, of wil weten hoe je er in je eigen leven invulling aan geeft.

  Persoonlijke verdieping

  €65,- inclusief btw per uur. Deze kosten kunnen contant of voorafgaand worden voldaan.

  Ik stuur je dan een betaalverzoek. Een BTW factuur is mogelijk.

  Locaties & gegevens

   

  Graag maak ik een afspraak met je in Amersfoort. We kunnen ook videobellen via FaceTime, Zoom, Hangouts. Mogelijkheden genoeg!

 • broken image

  José van der Loop

  Door Liefde geraakt!

   

  Mijn naam is José van der Loop. Voor mij gaat het in alles om liefde, inzicht en persoonlijke transformatie. Dat breng ik op verschillende manieren. Mijn diep gevoelde bevlogenheid en enthousiasme vanuit Yoga Filosofie in de vorm van lessen en workshops. En persoonlijke healing sessies waarin ik werk met de helende kracht van liefde om emotionele en fysieke blokkades op te lossen. Met liefde en begrip bij je echte gevoel en daarmee bij jezelf komen! Hoe fijn is dat!

   

  Hoewel ik een liefhebber ben van hoogwaardige kennis, ook voor wat betreft religie en spiritualiteit, is mijn spiritueel pad gebaseerd op gevoel. Op liefde. Liefde kan alleen worden gevoeld. In allerlei stromingen en zienswijzen is liefde te vinden. Het raakt je diep.

   

  In de afgelopen 15 jaar heb ik mij verdiept in Indiase geschriften waar ik zo van houd. Zoals de Yoga Sutra’s van Patanjali en de Bhakti Sutra’s over de weg van liefde. Die laatste is mij op het lijf geschreven en de sutra vond mij! Toen ik het las kon ik alleen maar denken: dìt is wat ik voel, en wat ik bedoel!

  Ik neem je graag mee in mijn diep gevoeld enthousiasme en hoop van harte dat je gelegenheid hebt om er een keer bij te zijn!

   

  Er zijn vele deuren naar verbinding met het Absoluut Bewustzijn. Voor mij is dat het hart en onbegrensde liefde. En vormt gevoel de verbinding met Absoluut Bewustzijn.

   

  Ik wil je graag meenemen op deze weg en je uitnodigen om ook de gevoelsdiepte en onbegrensde liefde in je zelf te ervaren en van daaruit de verbinding met het Absoluut Bewustzijn te maken!

   

  Ik zie je graag! Liefs, José

   

  Love is the strongest medicine - Neem Karoli Baba

 • Contact

  Aanmelden voor lezingen, workshops of een persoonlijk consult?

  Stuur me een bericht om te laten weten wanneer je komt. Fijn! Heb je vragen of wil je iets weten? Neem dan contact met mij op, ik hoor je graag!

  Amersfoort & Amsterdam
  Maandag t/m zaterdag 10-17 uur
  0031(6)14610716
 • Let's Be Friends

  & keep connected!

  broken image

  Facebook

  broken image

  Instagram