Return to site

Podcast: Compassie, een allesdoordringende kracht

Compassie is voor veel mensen een woord waar je jeuk van krijgt. Voor anderen is het een prachtig begrip dat alles in zich draagt dat met medeleven, liefde en begrip te maken heeft. Deze yogafilosofie column gaat in op verschillende perspectieven die een breder beeld van compassie geven.

(foto: Unsplash)