Return to site

Podcast: Het hart van Zelfherkenning

Wat betekent het om het Zelf in jezelf echt te herkennen, je aangeboren goddelijkheid te ervaren en je verbinding met alles? Die vraag wil deze klassieke Tantra tekst beantwoorden.

Duizend jaar geleden, in de vallei van Kasjmir, schreef een grote tāntrika, Kṣhemarāja genaamd, zijn meesterwerk, de Pratyabhijna-hrdayam, wat 'de essentie van de herkenningsfilosofie' of 'het hart van de leringen over herkenning' betekent.

Herkenning, dat wil zeggen, van jezelf en alle wezens als uitdrukking van het universele, goddelijk Bewustzijn of de Enige Werkelijkheid of hoe je het ook maar noemen wilt.

In de podcast verwijs ik naar deze twee boeken:

- 'Inwijding' van Elisabeth Haich http://www.theosofie.nl/products-page/boeken-nederlands/inwijding/

- Het geheim van Zelfrealisatie - commentaren op de Sutra van Zelfherkenning door I.K. Taimni http://www.theosofie.nl/products-page/boeken-nederlands/het-geheim-van-zelf-realisatie-pratyabhijna-hridayam-van-ksemaraja/