Return to site

Yoga Sutra's van Patanjali

Lezingen & terugblik 20 oktober

Op 20 oktober vond de najaarsdag van de Theosofische Vereniging plaats over de Yoga Sutra’s van Patanjali. Het was een mooie dag met ca. 95 deelnemers.

Ingmar de Boer en José van der Loop leidden de dag. Het programma van de dag volgde de verschillende onderdelen van de Yoga Sutra’s vanaf de geschiedenis tot en met de laatste Pada (hoofdstuk van de Yoga Sutra’s) ‘Bevrijding’.

Ingmar vertelde dat het niet helemaal te achterhalen is wanneer de Yoga Sutra’s geschreven zijn, maar dat dit waarschijnlijk rond 350 n. Chr. moet zijn geweest. Ook legde hij verbanden tussen Germaanse religies en Hindoeïsme, ontstaan uit de Vedische religie die in het Noorden van het Indische subcontinent bestond tussen 1700 en 1000 v. Chr. Ook rijst vaak de vraag of er één of twee Patanjali’s zijn geweest. Het punt is dat deze en meer vragen ook wetenschappers voor een raadsel stellen, zij kunnen dit niet beamen. Als we kijken naar de plaats waar Patanjali is geboren, dan blijkt dit een mythische plaats te zijn…

Daarna neemt José het stokje over en zij zet uiteen wat de Purusa (Absoluut Bewustzijn) en Prakriti (de natuur, het geopenbaarde universum) betekenen in de Yoga Sutra’s. En dat het in zichzelf rustende Bewustzijn zichzelf wilde leren kennen en zo contrast schiep door de natuur, want zonder contrast kan niets gekend worden. En natuurlijk een eerbetoon aan Maharshi Patanjali door samen een ‘Anjali mudra’ te vormen door de handen voor het hart tegen elkaar te houden. Anjali is Sanskriet voor ‘goddelijk offer’ en de mudra dient als een gebaar van eerbied aan Patanjali.

Er is niet één weg voor iedereen en daarom zijn er ook meerdere yogapaden – Raja, Karma, Bhakti & Jnana - die allen hetzelfde doel hebben: Zelfrealisatie. Je kiest het pad dat bij je past op basis van je persoonlijk temperament, het moet met je resoneren, dan klopt het!

De filosofie van de Klesa’s vormt de kern van het probleem waarom we nog niet tot Zelfrealisatie zijn gekomen. De Klesa’s zijn: onwetendheid, ik-ben-heid, aantrekking, afstoting en gehechtheid. Ingmar vertelt niet alleen over de Klesa’s, maar ook over de verschillende Kosha’s, lichamen die we hebben en hoe ons huidige en onze vorige levens indrukken (Samskara’s) maken die weer leiden tot neigingen (Vasana’s) die leiden tot Karma.

Gelukkig heeft Patanjali ook de oplossingsrichting in de vorm van het 8-voudig pad dat menig yogabeoefenaar bekend zal zijn. José benadrukt daarin dat elk onderdeel van het achtvoudig pad een vervolmaking kent die de hoogst mogelijke subtiliteit weergeeft. Zo betekent Isvara Pranidhana in de meest volmaakte vorm zelfovergave aan Bewustzijn door Liefde en het kennen van de Goddelijke Wil. En leidt bijvoorbeeld de beoefening van ‘Svadhyaya’ – contemplatieve studie van geschriften - ertoe dat er in jezelf een kanaal wordt geopend. Dit zuigt als het ware de adem van de intuïtie naar binnen, ken je die momenten,
dat je uit het niets opeens door een idee heen kijkt en alles ervan begrijpt?

We sloten de middag af met een verhandeling van Ingmar over bijzondere vermogens die automatisch ontstaan door de beoefening van yoga. In het bijzonder door ‘Samyama’ – een samengaan van Dharana, Dhyana en Samadhi (meditatie, concentratie en totale absorptie) op een object waardoor je kennis krijgt van de eigenschappen van dat object.

Tot slot vertelde José over de totale bevrijding waarover het laatste deel van de Yoga Sutra’s handelen, Kaivalya. Over de strijd van de yogi in het laatste stadium van bevrijding en dat zelfs in de meest subtiele sferen de Klesa’s nog werkzaam zijn en hoe deze te overwinnen, de ‘zaden van afgescheidenheid’ te ‘roosteren’ zodat ze niet meer werkzaam zijn. Door voortdurend onderscheid maken en het Werkelijke te zien samen met de hoogste vorm van ongehechtheid kan de yogi de reis naar Zelfrealisatie volbrengen.

We deden enkele meditaties en sloten gezamenlijk af met drie maal "Om" zingen. Dat was mooi met zoveel lieve mensen! En de deelnemers vonden de meditaties die we tussendoor deden heel fijn ;) Ook als afwisseling met de uiteenzetting van de Sutra.

Heeft u de Yoga Sutra’s van Patanjali nog niet in uw bezit maar wilt u het wel graag aanschaffen, dan kunt u het hier bestellen https://bit.ly/2xMdPcu 

Dat geldt ook voor het boek dat we vaak aangehaald hebben ‘Het proces van Zelftransformatie’ over de techniek van ‘self awareness’ om bewust gewaar te zijn en los te laten van de theosoof Vic Hao Chin https://bit.ly/2CGlbSy

En tot slot: het was een mooie en geweldige dag met elkaar en ‘gelukkig hebben we de foto’s nog’! De mooie foto’s bij dit bericht zijn gemaakt door Guido Lamot.

Tot de volgende keer!

broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image